UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Medzinárodné vzťahy

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 1164
 

 

Referát pre zahraničné vzťahy
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice


Inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

VoIP (enum): +421 55 234 1159
e-mail: z​ahrodd@upjs.sk
            maria.vasilova@upjs.sk

Mgr. Veronika Petruňová

Koordinátorka pre:

VoIP (enum): +421 55 234 1679
e-mail: z​ahrodd@upjs.sk
             veronika.petrunova@upjs.sk

PhDr. Zuzana Szattlerová

Koordinátorka pre:

VoIP (enum): +421 55 234 1129
e-mail: zahrodd@upjs.sk
             zuzana.szattlerova@upjs.sk

Bc. Ing. Daniela Filipová

Koordinátorka pre:

VoIP (enum): +421 55 234 1166
e-mail: zahrodd@upjs.sk
            daniela.filipova@upjs.sk

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Koordinátorka pre:

VoIP (enum): +421 55 234 1159
e-mail: zahrodd@upjs.sk
            maria.vasilova@upjs.sk

Mgr. Filip Šera
správca webu a sociálnych sietí
e-mail: filip.sera@student.upjs.sk


Úradné hodiny:
Pondelok, Utorok:  12.00 – 15.00 hod.
Štvrtok, Piatok:  8.00 – 11.00 hod.

 

Posledná aktualizácia: 12.12.2020