UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vzťahy s verejnosťou

Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
tel.: +421 55 234 1145
e-mail: jan.gbur@upjs.sk
 
Tlačový referent a hovorca
Mgr. Mária Hrehová, PhD.
tel.: +421 55 234 1112
mob.: +421 905 385 911
e-mail: maria.hrehova@upjs.sk
   

  

Posledná aktualizácia: 15.08.2016