UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vzťahy s verejnosťou

   
Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
e-mail: regina.huckova@upjs.sk
   
Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Adriana Sabolová
tel.: +421 55 234 1162, mob.: 0915 789 982
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
   
  Tlačový referent a hovorca
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.
tel.: +421 55 234 2137, mob.: +421 905 385 911
e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk
   

  

Posledná aktualizácia: 06.02.2020