UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vzťahy s verejnosťou

Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
tel.: +421 55 234 1145
e-mail: jan.gbur@upjs.sk
 
   
  Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Adriana Sabolová
Tel.: +421 55 234 1162, mob.: 0915 789 982
E-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
   
  Tlačový referent a hovorca
Mgr. Linda Babušík Adamčíková
tel.: +421 55 234 1112, mob.: +421 905 385 911
e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk
   

  

Posledná aktualizácia: 15.02.2018