UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vzťahy s verejnosťou

   
Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
e-mail: regina.huckova@upjs.sk
   
  Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk
   
Tlačový referent a hovorca
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk
   
Grafik
Kristína Basová
tel.: +421 55 234 1253
e-mail: kristina.basova@upjs.sk
   
  Event manager
Mgr. Daniela Verebová
tel.: +421 55 234 1265
e-mail: daniela.verebova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.11.2022