UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prihlášky do zboru


Prihlášky do zboru sa realizujú prostredníctvom e-mailu: zbor@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 16.08.2016