UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotogaléria - Univerzitná knižnica UPJŠ

Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  je informačným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako akademická knižnica poskytuje svoje služby  fakultám, univerzitným pracoviskám a v rámci svojich možností aj odbornej verejnosti a ďalším subjektom. Jej poslaním je podporovať výučbu, pedagogický a vedecko-výskumný proces na fakultách, univerzitných pracoviskách  a vytvárať optimálne podmienky   všetkým formám vzdelávania a štúdia na UPJŠ.
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Fakultné knižnice
  Lekárska fakulta
  Prírodovedecká fakulta
  Právnická fakulta
  Fakulta verejnej správy
  Filozofická fakulta
  Rakúska knižnica
  Historický fond

Adresa:
Moyzesova č. 9
040 01 Košice
Slovenská republika


Posledná aktualizácia: 03.11.2020