UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Legislatíva a vnútorné predpisy k habilitačným a inauguračným konaniam a obsadzovaniu funkcií docentov a profesorov

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko - pedagogického titulu „profesor“ a „docent“

Posledná aktualizácia: 18.04.2022