UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam predsedov komisií pre obhajoby DDP z UPJŠ


Zoznam predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác z UPJŠ
vo funkčnom období 2016 - 2021

Prírodné vedy - Matematické vedy
Algebra a teória čísel – 010101
Diskrétna matematika – 010103
Počítačové a informatické vedy – 010200
Predseda komisie:
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
  
Prírodné vedy - fyzikálne vedy
Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy) – 010303 Predseda komisie:
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
 
Lekárske vedy - Klinické lekárske vedy a zdravotné vedy
Vnútorné choroby – 030215
Dermatovenerológia – 030202
Neurológia – 030206
Epidemiológia – 030301
Hygiena – 030302
Predseda komisie:
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
 
Prírodovedecké vedy - Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo
Všeobecná rastlinná produkcia – 040101
Špeciálna rastlinná produkcia – 040102
Fyziológia plodín a drevín – 040104
Záhradníctvo – 040105
Ochrana rastlín – 040110
Predseda komisie:
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
 
Lekárske vedy - Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
farmakológia – 030104 Predseda komisie:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 
Humanitné vedy - Filologické vedy
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – 060202
všeobecná jazykoveda – 060209
Predseda komisie:
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

 

Posledná aktualizácia: 15.04.2021