Prejsť na obsah

Výjazdové zasadnutie RVK UPJŠ v Danišovciach

0minút, 57sekúnd

V dňoch 19. – 20.5.2022 sa členovia Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ v Košiciach (RVK UPJŠ) stretli na výjazdovom zasadnutí v Danišovciach. Počas týchto dvoch dní mali členovia priestor na efektívnu prácu, ktorá spočívala v overovaní súladu jednotlivých študijných programov so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry.

Univerzita P. J. Šafárika plánuje v akademickom roku 2022/2023 realizovať viac ako 250 študijných programov, pri ktorých musia osoby zodpovedné za študijné programy preukázať, že študijný program má svoje garančné zabezpečenie a spĺňa všetky požiadavky, ktoré boli nastavené ako samotnou univerzitou, tak Akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Úlohou RVK UPJŠ je overiť, či boli tieto normy splnené a holisticky posúdiť kvalitu jednotlivých študijných programov štandard po štandarde.

Výjazdové zasadnutie Rady, ktoré sa uskutočnilo aj vďaka projektu „ZIV“, podporenom Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bolo dôležitým míľnikom v celom procese overovania a zabezpečovania kvality na UPJŠ.


Študuj na UPJŠ