Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov – možnosti štúdia na katedre

2minút, 48sekúnd

Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je poskytovať psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie a odborov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ ako aj odborov Filozofickej fakulty UPJŠ, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii, poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ. Ďalej katedra umožňuje rozširujúce štúdium školskej psychológie absolventom štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii a akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl. Podrobné informácie nájdete nižšie.


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ NA KATEDRE

Kombinácia Psychológie a iného odboru Prírodovedeckej fakulty UPJŠ:

Bakalárske štúdium, I. stupeň:

Magisterské štúdium, II. stupeň:

Ďalšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.

Kombinácia Psychológie a iného odboru Filozofickej fakulty UPJŠ:

Bakalárske štúdium, I. stupeň:

Magisterské štúdium, II. stupeň:

Ďalšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.

Rozširujúce štúdium ŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ponúka 4-semestrálne rozširujúce štúdium ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE. Cieľovou skupinou pre toto štúdium sú absolventi učiteľstva psychológie v kombinácii.

Ďalšie informácií o študijnom programe ako aj podmienky prijatia nájdete tu.

AKTUALIZAČNÉ KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE:

„PRÍPRAVA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA REALIZÁCIU PROGRAMU UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK „UNPLUGGED“

Pracovný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UPJŠ ponúka akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie s názvom „Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“. Jeho súčasťou je vzdelávací kurz realizovaný našimi lektormi a ukončovanie vzdelávania formou záverečnej prezentácie.
Viac informácií o vzdelávaní nájdete v sekcii Kurzy a vzdelávanie.


Študuj na UPJŠ