Prejsť na obsah

Pre študentov

1minút, 12sekúnd

Všeobecné informácie

Hľadáte fakultné oznamy pre študentov, info o študijných programoch alebo harmonogram akademického roka?

Hľadáte informácie ohľadom mobilít, alebo potrebujete pomôcť s rôznymi vecami, týkajúcimi sa štúdia? Hľadáte kontakt na študijne oddelenie, určité tlačivo alebo sa zaujímate o štipendia?

Potrebujete psychologické, právne alebo sociálne poradenstvo alebo máte špecifické potreby?


Informácie špecifické pre študentov KPS

Hľadáte informácie ohľadom konzultačných hodín alebo ERAZMUS+?

Hľadáte informácie ohľadom rozdelenia úloh na katedre (napr. kto je váš tútor, osoba zodpovedná za prax a podobne)?


Info ohľadom záverečných prác

Hľadáte informácie ohľadom záverečných prác a ich hodnotenia, prípadne ďalšie užitočné tipy?

Hľadáte vedecké databázy alebo informácie ohľadom toho, kedy sú otváracie hodiny do knižnice?


Info ohľadom rigorózneho a doktorandského štúdia

Hľadáte informácie o rigoróznom konaní alebo o doktorandskom štúdiu?


Ďalšie info

Bojujete s AIS? Máte problém s ISIC alebo hľadáte zoznam ISIC zľav, info o jedálni alebo ubytovaní?

Nenašli ste čo ste hľadali? Skúste stránku FF UPJŠ alebo UPJŠ alebo vyhľadávacie služby.Študuj na UPJŠ