Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Anotácia: Študent si vyberá jeden z blokov. Všetky bloky začínajú spoločným predmetom Základy technológie SAP. Výučba prebieha blokovo – 1 deň v týždni počas 7-mich týždňov. Následne sú študenti rozdelení podľa blokov a ďalších 7 týždňov v ZS pokračuje výučba druhého predmetu daného bloku. Ďalšie 2 predmety každého bloku pokračujú v LS opäť blokovo ( 7 a 7 týždňov).

Blok SAP používateľ pozostáva zo 4 predmetov – Základy technológie SAP, Základy systému SAP pre používateľov, Aplikácie SAP vo verejnej správe/v podniku, SAP pre pokročilých používateľov.

Blok SAP administrátor pozostáva zo 4 predmetov – Základy technológie SAP, Základy linuxu pre SAP, Administrácia systému SAP, Administrácia databázy Oracle.

Blok SAP programátor pozostáva zo 4 predmetov – Základy technológie SAP, Základy ABAP, Tvorba reportov v ABAP, ABAP objektové programovanie.

Po absolvovaní daného bloku získajú študenti certifikát UPJŠ a certifikát SAP Akadémie (ukážka pre blok SAP používateľ).

Spoločný predmet pre všetky bloky:

ÚINF/ZTSP/16 – Základy technológie SAP

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

2

H

Z

UINF_ZTSP_16.pdf

Vyučujúci:

Bc. Martin Tomko

Blok SAP používateľ

ÚINF/ZSSP/16 – Základy systému SAP pre používateľov

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/1

28/14

3

H

Z

UINF_ZSSP_16.pdf

Vyučujúci:

Bc. Martin Tomko
ÚINF/APSP/16 – Aplikácie SAP vo verejnej správe/podniku

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/1

28/14

3

H

L

UINF_APSP_16.pdf

Vyučujúci:

Bc. Martin Tomko
ÚINF/PUSP/16 – SAP pre pokročilých používateľov

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/1

28/14

3

H

L

UINF_PUSP_16.pdf

Vyučujúci:

Bc. Martin Tomko