Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium Fyz, Oš, VZ

0minút, 24sekúnd

Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo

Základy biochémie – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie Fyz, Hodnotenie

Verejné zdravotníctvo

Základy biochémie – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie VZ

Laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Hodnotenie


Študuj na UPJŠ