UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka pre zamestnancov UPJŠ na Juniáles

 

 

Pravidlá súťaží, ktoré sa budú realizovať v rámci JUNIÁLESU 10.6.2011

Bližšie informácie na e-mail: renata.liskova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 04.02.2013