UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ a minister zahraničných vecí podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívil v utorok 2. októbra 2013 podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Spoločne s rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. podpísal Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi MZVaEZ SR a UPJŠ v Košiciach, ktorá otvára nové možnosti predovšetkým pre študentov Filozofickej fakulty v odbore politológia. „Naši študenti získajú zapojením zamestnancov ministerstva do pedagogického procesu mnohé cenné informácie a taktiež neoceniteľné skúsenosti pre ich ďalšie uplatnenie v budúcnosti tým, že budú môcť absolvovať odbornú prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo našich veľvyslanectvách v iných krajinách,“ konštatuje rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.


Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 25.11.2015