UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach

 

 

9.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
budova Sokrates, prízemie
9.00 – 12.00
Program Lekárskej fakulty Program Fakulty verejnej správy
Program Prírodovedeckej fakulty Program Filozofickej fakulty
Program Právnickej fakulty Program Ústavu telesnej výchovy a športu
9.00 – 11.00 STRETNUTIE PEDAGÓGOV, VYCHOVÁVATEĽOV A PRIAZNIVCOV STREDNÝCH ŠKÔL A 
GYMNÁZIÍ SO ZÁSTUPCAMI FAKÚLT UPJŠ

budova Minerva, prízemie   (diskusie na témy, ktoré vás zaujímajú)
9.00 – 11.00 PREZENTÁCIA ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV A ORGANIZÁCIÍ
budova Minerva a vonkajší areál
9.00 – 11.00 INFOSTÁNKY FAKÚLT A UNIVERZITNÝCH PRACOVÍSK
budova Sokrates, prízemie

9.00 – 11.00
Prezentácia zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+
Prezentácia možností štúdia pre ukrajinských uchádzačov o štúdium
budova Sokrates, prízemie

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM – podmienky prijímacieho konania

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021