UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

II. Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2017/2018


Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2017/2018 na nasledovné mobility:

Posledná aktualizácia: 20.06.2018