UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Memorandum o spolupráci

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpená rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. a Charkovská štátna univerzita stravovacích technológií a obchodu, zastúpená prorektorom pre zahraničné vzťahy Andreyom Foshchanom podpísali dňa 25. apríla 2013 Memorandum o spolupráci. Uzatvorením zmluvy sa tak otvorili možnosti vzájomnej výmeny nielen pedagogických, výskumných a ostatných pracovníkov, ale aj študentov. Súčasťou spolupráce bude i realizácia letných škôl, workshopov, konferencií a pod. Na stretnutí, ktoré sa konalo na pôde rektorátu sa zároveň zúčastnili prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. Mgr. Slávka  Tomaščíková, PhD., doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, vedúci Katedry pre manažment zahraničných vzťahov a turizmu Charkovskej štátnej univerzity stravovacích technológií a obchodu pán Leonid Yatsun a Dr. Dmitrij Lanský, pracovník Charkovskej štátnej univerzity stravovacích technológií a obchodu.

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016