Prejsť na obsah

IB10 – Medzinárodný certifikát ECo-C

5minút, 2sekúnd

IB10 pozostáva zo 4 predmetov: Tímová práca ECo-C1, Manažment konfliktov ECo-C3, Selfmarketing ECo-C2, Komunikácia ECo-C4, ktoré budú prebiehať prezenčnou formou a môžete si ich zapísať v prípade, že máte záujem o prípravu na testovanie. Pre získanie medzinárodného certifikátu ECo-C je potrebné zapísať si predpísané predmety Testovanie ECo-C1, Testovanie ECo-C2, Testovanie ECo-C3, Testovanie ECo-C4 v zimnom alebo letnom semestri a podľa toho kedy plánujete vykonať testovanie. Po zapísaní predpísaných predmetov budú študentov e-mailom kontaktovať administrátori Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD. alebo RNDr. Slavka Blichová.

Informácie o testovaní ECo-C

UPJŠ od akademického roka 2016/2017 ponúka ZADARMO získať vybraným 10 študentom UPJŠ medzinárodný certifikát  ECo-C – Výberové kritéria

Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Filozofická fakulta

Anotácia: Možnosť získania ECo-C certifikátu (European Communication Certificate), ktorý platí v krajinách Európskej únie, sme sa rozhodli vytvoriť so zámerom:

  • Rozvíjať soft-skills (Tímová práca, Manažment konfliktov, Self-marketing, Komunikácia) uchádzačov.
  • Rozvíjať šance uchádzačov na uplatnenie sa na trhu práce.

Ponuka prípravy na získanie European Communication Certificate je určená študentom, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurečnom profesionálnom, spoločenskom prostredí. Ponuka je určená tým, ktorí majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálnopsychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C certifikátom.

KPPaPZ/ECo-C1/14 – Tímová práca ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H Z eco-c1.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

 

KPPaPZ/ECo-C3/14 – Manažment konfliktov ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H Z eco-c3.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

 

KPPaPZ/ECo-C2/14 – Selfmarketing ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H L eco-c2.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

  

KPPaPZ/ECo-C4/14 – Komunikácia ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0/2 0/28 4 H L eco-c4.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

  

CCV/ECo-TC1z/14 – Testovanie ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z eco-tc1z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC2z/14 – Testovanie ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z eco-tc2z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC3z/14 – Testovanie ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z eco-tc3z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC4z/14 – Testovanie ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z eco-tc4z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC1l/14 – Testovanie ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L eco-tc1l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC2l/14 – Testovanie ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L eco-tc2l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC3l/14 – Testovanie ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L eco-tc3l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC4l/14 – Testovanie ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L eco-tc4l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

Študuj na UPJŠ