Garant: RNDr. Radoslav Kalakay

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Anotácia: ICDL (International Certification of Digital Literacy) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch.

Systém ICDL je postavený na celosvetovo:

  • jednotných sylaboch (štandardoch znalostí a zručností) vo vybraných tematických oblastiach IT,
  • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) overovania znalostí a zručností,
  • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania.

Systém ponúka ucelené podklady pre vzdelávanie bežného i pokročilého používateľa výpočtovej techniky v digitálnych znalostiach a zručnostiach – od štandardizovaného rozsahu požadovaných znalostí a zručností cez podporu vzdelávania až po overenie a certifikáciu dosiahnutej úrovne.

CCV/ICDL-M2z/14 – Základy práce s počítačom ICDL-M2 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m2z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M3z/14 – Spracovanie textu ICDL-M3 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m3z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M4z/14 – Tabuľkový kalkulátor ICDL-M4 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m4z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M5z/14 – Používanie databáz ICDL-M5 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m5z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M6z/14 – Prezentácia ICDL-M6 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m6z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M7z/14 – Základy práce online ICDL-M7 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m7z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M12z/14 – Kybernetická bezpečnosť-M12 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A Z ecdl-m12z.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M2l/14 – Základy práce s počítačom ICDL-M2 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m2l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M3l/14 – Spracovanie textu ICDL-M3 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m3l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M4l/14 – Tabuľkový kalkulátor ICDL-M4 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m4l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M5l/14 – Používanie databáz ICDL-M5 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m5l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M6l/14 – Prezentácia ICDL-M6 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m6l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M7l/14 – Základy práce online ICDL-M7 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m7l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-M12l/14 – Kybernetická bezpečnosť-M12 (dištančne)
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1 A L ecdl-m12l.pdf
Vyučujúci: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM2z/14 – Testovanie ICDL-M2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm2z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM3z/14 – Testovanie ICDL-M3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm3z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM4z/14 – Testovanie ICDL-M4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm4z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM5z/14 – Testovanie ICDL-M5
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm5z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM6z/14 – Testovanie ICDL-M6
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm6z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM7z/14 – Testovanie ICDL-M7
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm7z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM12z/14 – Testovanie ICDL-M12
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A Z ecdl-tm12z.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM2l/14 – Testovanie ICDL-M2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm2l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM3l/14 – Testovanie ICDL-M3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm3l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM4l/14 – Testovanie ICDL-M4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm4l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM5l/14 – Testovanie ICDL-M5
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm5l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM6l/14 – Testovanie ICDL-M6
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm6l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM7l/14 – Testovanie ICDL-M7
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm7l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko

 

CCV/ICDL-TM12l/14 – Testovanie ICDL-M12
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
0 A L ecdl-tm12l.pdf
Administrátori: Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Peter Matta, PhD., Mgr. Eva Ružičková, Bc. Martin Tomko