Prejsť na obsah

Prihlás sa na UPJŠ

1minút, 42sekúnd

Využite najjednoduchšiu možnosť pre vyplnenie prihlášky na štúdium a to elektronicky, pomocou Akademického informačného systému AIS2.Elektronické podávanie prihlášky je sprístupnené už od 1. januára 2023.

Benefity:

 • Nižší poplatok za podanie prihlášky.
 • Jednoduché prihlasovanie.
 • Zaistíte si správne vyplnenie prihlášky.
 • Komunikácia prebieha elektronicky.
 • Budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov, výsledky prijímacieho konania).

V prípade použitia elektronickej prihlášky:

 • Na jeden študijný program evidujte iba jednu elektronickú prihlášku.
 • Môžete si podať aj viac elektronických prihlášok na rôzne študijné programy.
 • Známky si do elektronickej prihlášky môžete stiahnuť z elektronickej žiackej knižky (nie je potrebné posielať papierovú prihlášku) – preklopené známky v prihláške neupravujte, po potvrdení prihlášky do stavu „uložená“ a po spracovaní študijným oddelení príslušnej fakulty dostanete potvrdzujúce maily.
 • Známky si do elektronickej prihlášky môžete  vpísať ručne (prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť) – ručne dopísané známky a priemery v prihláške musia byť potvrdené stredou školou, resp. musia byť zaslané overené kópie).
 • Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť prostredníctvom platobnej brány, alebo príkazu na úhradu prostredníctvom internetbankingu (každá fakulta má rozdielne číslo účtu).

V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení odošlite na adresu príslušnej fakulty,
 • alebo ju odovzdajte priamo na študijné oddelenie príslušnej fakulty.
 • Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť prostredníctvom internetbankingu (každá fakulta má rozdielne číslo účtu).

Študuj na UPJŠ