Prejsť na obsah

Elektronická prihláška

1minút, 45sekúnd

Záujemcovia o štúdium na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte a Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach môžu podať prihlášku na štúdium aj elektronickou formou podľa inštrukcií na webovej stránke fakulty.
Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v záložke „Pomocník“.

V prípade podania elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 20 eur (bez prijímacej skúšky), 30 eur (s prijímacou skúškou).

Elektronickú prihlášku je možné buď elektronicky podpísať alebo ju vytlačiť, podpísať a poslať poštou na študijné oddelenie príslušnej fakulty, s výnimkou Prírodovedeckej fakulty, ktorej usmernenie nájdete na jej webovej stránke.
Na  vytvorenie elektronického podpisu môžete použiť certifikát vydaný na Vaše meno ktoroukoľvek certifikačnou autoritou registrovanou na Národnom bezpečnostnom úrade SR.
Zoznam nájdete tu: http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis

Pre získanie certifikátu za účelom podania prihlášky elektronicky, môžete navštíviť pobočku (odporúčame dohodnúť termín vopred):

  • RA Disig, Záhradnícka 151, Bratislava – 02/ 208 50 142; 02/208 50 144; e-mail: zep@disig.sk
  • RA EAN Slovakia, s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina – 041/5079219; epodpis@ean.sk
  • RA UPJŠ, Správa AIO, CIaKT UPJŠ, Šrobárová 2, 041 80 Košice,
    055 234 1512, 055 234 1514, aio(zavináč)upjs.sk

Viac informácií o bezplatnom vydaní certifikátu.

Informačný systém UPJŠ „AiS2“ je zosynchronizovaný s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP) Portálu VŠ  tak, aby bolo možné prijímať a spracovávať prihlášky evidované na CEP rovnako, ako keby boli podané cez portál AiS2. Napriek tomu odporúčame podávať prihlášky na všetky fakulty UPJŠ cez portál AiS2, ktorý na rozdiel od CEP má implementovanú aj elektronickú časovú pečiatku, ktorá sa aplikuje v momente podania prihlášky na PDF formát zaevidovanej prihlášky. Tento dokument poskytujeme uchádzačovi ako potvrdenie o podaní prihlášky.


Študuj na UPJŠ