UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská internátna rada UPJŠ v Košiciach - ŠIR

Zoznam členov ŠIR
 
Lekárska fakulta UPJŠ Viera Pencakova - sir.lfupjs@gmail.com
Zuzana Kotradyova - sir.lfupjs@gmail.com
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Gabriela Baluchová - sir.pfupjs@gmail.com
Maroš Kovaľ - sir.pfupjs@gmail.com
Právnická fakulta UPJŠ Zuzana Benadikova - sir.prf@gmail.com
Sara Gattellaro - sir.prf@gmail.com
Fakulta verejnej správy Stašak Jakub - sir.fvs.upjs@gmail.com
Filozofická fakulta UPJŠ Veronika Andre - sir.ffupjs@gmail.com
Mariana Palova - sir.ffupjs@gmail.com
Ústav telesnej výchovy a športu Tadeáš Onduš - sir.utvs.upjs@gmail.com

 

 • Adresa ŠIR:
  Študentská internátna rada
  ŠDaJ UPJŠ
  Medická 6, č. izby 40 B
  040 11 Košice
   
 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 09.04.2019