UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk  
VoIP (enum): +421 55 234-1160, +421 55 234-2342 
úradné hodiny: streda 14.00 - 16.00 hod.

 


Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ing. Ivana Podlesná, PhD.
e-mail: ivana.podlesna@upjs.sk 
VoIP (enum): +421 55 234 1158

 

Posledná aktualizácia: 27.01.2021