UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Elektronická prihláška na štúdium pre ak. rok 2007/2008


Možnosť podávania prihlášok na bakalárske štúdium elektronickou formou do 27. 4. 2007 na:

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011