UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oficiálna návšteva rektora UPJŠ na pôde Thajského kráľovstva


V dňoch 28. februára až 12. marca 2007 uskutočnil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. oficiálnu návštevu Univerzity Assumption a návštevu Univerzity Thammasat v Bangkoku. Jedná sa o prvú návštevu rektora slovenskej univerzity na pôde Thajského kráľovstva.

Zahraničná pracovná cesta rektora UPJŠ sa uskutočnila na pozvanie prezidenta Univerzity Assumption, prof. Bancha Saenghirana. Počas pracovných stretnutí obaja rektori vyslovili želanie uskutočňovať v budúcnosti študentské a učiteľské mobility, výmenu vedeckých poznatkov a publikovanie vedeckých štúdii v periodikách a časopisoch obidvoch univerzít.

Počas pobytu v Thajskom kráľovstve mal rektor UPJŠ stretnutie aj s rektorom Univerzity Thammasat prof. Dr. Suraponom Nitikraipotom a prorektorkou pre medzinárodné veci Univerzity Thammasat prof. Dr. Pimpanou Vessakosolou. Univerzita Thammasat bola založená v roku 1934 a je druhou najstaršou univerzitou v Thajsku. 

Pri obidvoch rokovaniach bol prítomný aj veľvyslanec SR v Thajskom kráľovstve Vasiľ Pyteľ. Návštevu rektora UPJŠ v Košiciach v Thajskom kráľovstve možno považovať za dôležitý medzník v začatí spolupráce medzi uvedenými univerzitami. 

 

 

Zľava:
rektor UPJŠ a
prezident Assumption University
Zľava:
prorektorka Thammasat University,
veľvyslanec SR v Thajskom
kráľovstve V. Pyteľ a rektor
Thammasat University
Posledná aktualizácia: 12.05.2011