UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poďakovanie


 Vážení spolupracovníci na Rektoráte UPJŠ,

blíži sa čas, kedy sa skončí môj mandát pre funkciu rektora UPJŠ. Pôvodne som mal zámer osobne sa stretnúť s Vami a poďakovať sa Vám za prácu, ktorú ste vykonali na Univerzite počas môjho funkčného obdobia. Žiaľ, nepoviem nič nové, keď budem konštatovať, že vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na Rektoráte, by som sa ani nemal kde s Vami stretnúť. Preto mi dovoľte poďakovať sa Vám aspoň týmto spôsobom.

Ďakujem Vám za Vašu prácu, za pracovné úsilie, ktoré ste vynaložili často krát aj na úkor voľného času, ďakujem Vám za to, že Vám leží dobré meno a osud tejto Univerzity na srdci. Väčšina z Vás spojila svoj pracovný život práve s Alma mater. Viem, že uplynulé štyri roky neboli ľahké ani pre Vás. Nebolo to len pre nedostatok finančných prostriedkov, s ktorým sa Univerzita borí už celé roky, ale aj pre viaceré zmeny, ktoré vedenie Univerzity s väčšími či menšími úspechmi zavádzalo.

Pokiaľ niekto z Vás mal počas štvorročného obdobia, v ktorom som stál na čele Univerzity pocit, že som mu ublížil, touto cestou sa Vám chcem ospravedlniť. Verte mi však, že nikdy som voči nikomu nepostupoval s úmyslom ho ponížiť, uraziť alebo iným spôsobom znevážiť. Jednoducho, je mi to cudzie, aj napriek tomu, že si uvedomujem, že niektorí z Vás môžu mať z mojej osoby aj iný dojem.

Prajem Vám príjemné prežitie dovolenky a veľa radosti a spokojnosti v osobnom i pracovnom živote.

V Košiciach dňa 23. júla 2007

 

 

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r

Posledná aktualizácia: 26.08.2008