UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal veľvyslanca Kubánskej republiky

Dňa 16. januára 2007 rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. prijal na pôde Rektorátu UPJŠ veľvyslanca Kubánskej republiky v Slovenskej republike Davida Paulovicha s manželkou.

Rektor Univerzity informoval veľvyslanca Kubánskej republiky o poslaní našej Univerzity, strategických zámeroch a cieľoch Univerzity a jej úspechoch v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedeckého výskumu a medzinárodných vzťahov.

Jeho Excelencia, veľvyslanec Kubánskej republiky sa zaujímal o možnostiach štúdia na našej Univerzite, ako aj o možnostiach spolupráce najmä v oblasti medicíny a prírodovedných disciplín.

Veľvyslanec Kubánskej republiky
v Slovenskej republike
David Paulovich s manželkou
Stretnutie rektora UPJŠ s veľvyslancom
Kubánskej republiky na pôde Rektorátu UPJŠ

                    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011