UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ustanovujúca schôdza Akademického senátu UPJŠ v Košiciach


Dňa 14.3.2007 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UPJŠ, na ktorom predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ prof. Ing. Slavko Chalupka CSc. a rektor univerzity Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. odovzdal novým členom osvedčenia o zvolení za člena AS UPJŠ.

Následne v tajných voľbách AS zvolil predsedu AS UPJŠ - doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
a dvoch podpredsedov - prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD..


Zoznam členov AS UPJŠ

        

Posledná aktualizácia: 26.08.2008