UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky volieb do Akademického senátu UPJŠ


            

Posledná aktualizácia: 12.05.2011