UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach

       

 na deň 17. mája 2007 o 9,00 hod.

 
Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 3.5.2007 zaregistrovala nasledovné platné návrhy kandidátov na rektora UPJŠ (v abecednom poradí):
 
      
1. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc., rektor, 56 rokov
2.  prof. MUDr. Ladislav MIROSSAY, DrSc., prednosta ústavu, 51 rokov 
 
 
                            

 

doc. PhDr. František ŠIMON, CSc. v.r.
predseda VaMK AS UPJŠ

doc. RNDr. Roman SOTÁK, PhD. v.r.
predseda AS UPJŠ
 

Posledná aktualizácia: 26.08.2008