UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

"Darmasiswa“ štipendijný program


Vláda Indonézskej republiky ponúka slovenským študentom možnosti štúdia v Indonézii v akademickom roku 2008/2009, a to v rámci dvoch schém štipendijného programu „Darmasiswa“. 

Tento štipendijný program je propagovaný medzi slovenskými študentami od roku 2000 a odvtedy jeho možnosti využilo veľké množstvo záujemcov. Detailné informácie o univerzitách, študijných odboroch, podmienkach a prihláškach v rámci ponúkaného programu je možné nájsť na www.indonesia.sk.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009