UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dizajn manuál UPJŠ v Košiciach

Informácie o Dizajn manuáli UPJŠ v Košiciach sa nachádza

v Akademickom informačnom systéme UPJŠ.
(Administratívny systém, Iné elektronické dokumenty)

Posledná aktualizácia: 18.03.2009