UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

GRATULUJEME OCENENÝM !


Primátor mesta Košice Ing. František Knapík udelil dňa 7. mája 2008 CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc. za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú prácu na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za profesionálny medzinárodný prínos v odbore právo.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo dňa 7. mája 2008 CENU MESTA KOŠICE prof. RNDr. Ivanovi Kalinovi, DrSc. za vedecký prínos v oblasti štúdia mutagenézy a diagnostiky genotoxických faktorov životného prostredia s dôrazom na košický región, za bohatú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií a aktívnu propagáciu mesta Košice doma i v zahraničí.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo dňa 7. mája 2008 CENU MESTA KOŠICE Kolektívu Združenej tkanivovej banky Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice za priekopnícku činnosť v oblasti výskumu, vývoja a klinickej aplikácie metódy   autológnej bunkovej terapie a prípravy i aplikácie  tkanivových transplantátov.

OCENENÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Posledná aktualizácia: 18.03.2009