UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 23. apríla 2008 v dopoludňajších hodinách pána primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka. Témou spoločného stretnutia bolo prerokovanie možnosti ďalšej spolupráce medzi mestom Košice a našou univerzitou v rôznych spoločenských, kultúrnych a iných oblastiach. V rámci návštevy pán primátor vykonal v sprievode rektora UPJŠ prehliadku priestorov bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ul. v Košiciach.

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijal na pôde Rektorátu UPJŠ dňa 23.04.2008 v odpoludňajších hodinách generálneho riaditeľa IBM Slovensko a IBM International Services Centre Bratislava Romana Brestovanského. V priateľskom rozhovore diskutovali o možnostiach a podmienkach rozvoja spolupráce medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a spol. IBM Slovensko.

 

Roman Brestovanský,
generálny riaditeľ IBM Slovensko

František Knapík,
primátor mesta Košice


 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011