UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nová verzia Akademického informačného systému


Pred samotným prechodom na novú verziu boli uskutočnené nasledujúce kroky:

 • Školenia kľúčových používateľov
  • T: 30. 11. 2007 a 7. 12. 2007
 • Informácie manažmentu UPJŠ a fakúlt
  • T: KR 10. 12. 2007,  KD fakúlt do 14. 12. 2007
 • Informačné prezentácie pre učiteľov
  • T: do 14. 12. 2007
 • Informačné prezentácie pre študentov
  • T: 4. 12. 2007 o 16.00 hod.  v CAM klube
 • Overovanie aplikácie na beta-prostredí
  • T: do 12. 12. 2007
 • Prechod na AIS2
  • T: predbežne 14. 12. 2007
 • Overovanie aplikácie na ostrom prostredí
  • T: do 20. 12. 2007

Ďalšie dôležité informácie budú zverejňované prostredníctvom  univerzitných a fakultných web stránok a v Oznamoch AIS. 

                            

Posledná aktualizácia: 18.03.2009