UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Predĺženie licencie antivírusovej ochrany a upgrade na AVG 8.0


Predĺženie licencie antivírusovej ochrany a upgrade na AVG 8.0 bude zabezpečený v predpokladanom termíne do konca augusta 2008 správcami počítačových sietí fakúlt a univerzitných pracovísk.

Návod na predĺženie licencie AVG 7.5 užívateľom počítača sa nachádza v Autorizovanej zóne AIS ( v "Administratívny systém"/ "Oznam " / "Oznam pre zam. UPJŠ" ) spolu s novým licenčným číslom.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009