UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Veselé vianočné sviatky

 

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, milí priatelia...


... míľovými krokmi sa približujú najkrajšie sviatky roka tradične spájané v kresťanskom svete s narodením spasiteľa. Sviatky, ktoré sú u nás, žijúcich v miernom pásme severnej pologule, automaticky spájané s bielou snehovou nádielkou, najlepšie ak vŕzgajúcou pod krokmi kráčajúcich na polnočnú omšu. Je to naša asociácia. Ale ľudia oslavujú Vianoce aj v iných zemepisných šírkach našej prekrásnej planéty. Tam môže byť naopak teplo a za oknami môžu dozrievať pomaranče tak, ako si na to z detstva spomínam ja, keď sme so svojimi rodičmi slávili Vianoce v Severnej Afrike. A namiesto jedličky sme mali ozdobený cyprus. Nič to na čare Vianoc však neubralo. Veď aj v Betleheme rastú palmy a visia na nich obrovské strapce datlí. Preto nebuďme sklamaní, keď naše Vianoce nebudú biele. Nie je dôležité čo je vonku, za oknom. Dôležité je, čo je vo vnútri, v rodinnom kruhu, pri svietiacom stromčeku a jasličkách. A úplne najdôležitejšie je to, čo je celkom vo vnútri, v hĺbke našich sŕdc. Preto vám všetkým prajem, aby boli naše srdcia naplnené len láskou, ústretovosťou a vzájomnou toleranciou. Aby sme si našli čas jeden na druhého a v pokoji, duševnom kľude a vyrovnanosti oslávili aj tohoročné vianočné sviatky. Nech nám z toho pokoja a lásky ostane niečo aj na celý budúci rok. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011