UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor ocenil úspešných študentov UPJŠ v Košiciach

Dňa 19. novembra 2008 si z rúk rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. slávnostne prevzalo Ďakovné listy za výborný prospech celkovo 17 študentov našej univerzity. 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu boli úspešným študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odovzdané ďakovné listy za výborný prospech počas štúdia na UPJŠ v akademickom roku 2007/2008. V priestoroch CAM klubu ŠDaJ na Medickej ul. 4 v Košiciach sa v prítomnosti pána rektora prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a pána prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie doc. PhDr. Jána Ferjenčíka, CSc. vytvorila príjemná atmosféra a do priateľskej diskusie sa zapojili takmer všetci sedemnásti študenti.

 

ZOZNAM OCENENÝCH ŠTUDENTOV:

 

Lekárska fakulta
Magdaléna Harakaľová
Lenka Atanasová
Slavomíra Macuráková
Právnická fakulta
Matúš Maženský
Lívia Tóthová
Gabriela Soboľová
Filozofická fakulta
Bc. Noemi Evinová
Mária Vasilová
Ivana Girgošková
     
Prírodovedecká fakulta
Bc. Lenka Škantárová
Bc. Ivica Miškovičová
Róbert Tarasenko
Fakulta verejnej správy
Lucia Petríková
Bc. Peter Mihalik
Pavol Hamráček
Ústav vzdelávania Rožňava
Monika Kerekešová
Emese Kotelesová

 

 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009