UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam


Dňom 30.09.2008 ukončil doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. pôsobenie vo funkcii prorektora pre rozvoj a informačné technológie, vo funkcii prvého zástupcu štatutárneho  orgánu a vo funkcii člena Vedeckej rady UPJŠ. S účinnosťou od 01.10.2008 bol prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. menovaný za prvého zástupcu štatutárneho orgánu UPJŠ.
 

Posledná aktualizácia: 18.03.2009