UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady 2008


            Na základe volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady (ŠIR) vyhlasuje Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach voľby do ŠIR, ktoré sa uskutočnia dňa

26.3.2008 od 13,00 do 17,00 hod.
v miestnosti 41 B na Medickej 6 v priestoroch ŠIR
.


Zoznam kandidátov pre voľby do ŠIR

Filozofická fakulta:

  1. Slavomíra Hrabovská, 20 rokov, 2.ročník, Filozofická fakulta
  2. Martin Michalik, 22 rokov, 3.ročník,  Filozofická fakulta
  3. Eva Pavlu, 19 rokov, 2. ročník, Filozofická fakulta
  4. Lenka Štrbíková, 20 rokov, 3. ročník, Filozofická fakulta

Fakulta verejnej správy:

  1. Jozef Cvengroš, 24 rokov, 3. ročník, Fakulta verejnej správy
  2. Ladislav Kilian, 22 rokov, 3. ročník, Fakulta verejnej správy
  3. Anna Tomková, 21 rokov, 2. ročník, Fakulta verejnej správy

 

Oprávnený volič hlasuje osobne, preukáže sa ubytovacím preukazom, preukazom študenta – ISIC alebo vysokoškolským indexom. Spôsob hlasovania je uvedený na hlasovacom lístku.


V Košiciach, 18.3.2008

 

 

Martin  Jarabica
predseda volebnej komisie

Tomáš  Vasilenko
podpredseda ŠČ AS UPJŠ

 

               

Posledná aktualizácia: 18.03.2009