UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zástupcovia Francúzskej aliancie Košice na pôde UPJŠ

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijal na pôde Rektorátu UPJŠ dňa 17. 04. 2009 pána Grégoire Braulta, riaditeľa Francúzskej aliancie Košice, atašé pre spoluprácu v oblasti francúzštiny a pána prof. Ing. Rachida MAKHLOUFI, DrSc., atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu. Témou pracovného stretnutia bolo prerokovanie ďalších možností medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010