UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na konferenciu "Úloha univerzít v regionálnom rozvoji"

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu "Úloha univerzít v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2009 (pondelok) v Historickej aule Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici v Košiciach.
 
Cieľom podujatia je poukázať na dôležitosť spolupráce regionálnych subjektov - podnikov, univerzít, samosprávy a tretieho sektora.
 
Medzi hlavnými hosťami konferencie vystúpia rektor UPJŠ, rektor TUKE, dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ, dekan Fakulty manažmentu PU, riaditeľ ARRA, riaditeľka Úradu KSK, riaditeľ T-Systems Slovakia a riaditeľ KRI.
 
Organizátorom podujatia je kolektív riešiteľov projektu VEGA č. 1/4639/07 "Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja". Riešiteľsky kolektív je zložený zo zástupcov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Podnikovohospodárskej fakulty EUBA a Národohospodarskej fakulty EUBA.
 
Bližšie informácie sú na stránke: http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/

Posledná aktualizácia: 29.01.2010