UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

REPREZENTAČNÝ PLES UPJŠ

Reprezentačný ples Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ...

Oznamujeme záujemcom o účasť na Reprezentačnom plese UPJŠ, že vstupenky sú už v predaji.
Vyzdvihnúť a zakúpiť si ich môžete v kancelárii Referátu pre marketing na prízemí Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2 u p. PhDr. Beáty Jurečkovej, PhD. a u p. Renaty Liškovej.
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011