UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vianočný príhovor rektora UPJŠ

 

 

 

Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roka a spolu s nimi aj jeho koniec. Koniec ďalšej etapy nášho života, plynúceho nezadržateľne rýchlo. Najmä v prípade, ak človek robí zaujímavú a zmysluplnú prácu so stále novými cieľmi a s hmatateľnými výsledkami v jej závere.
Rok, ktorý sa práve končí, bol veľmi bohatý na množstvo podujatí a udalostí, na ktorých každý z nás rôznou mierou participoval a mal svoj nezastupiteľný podiel. V tento výnimočný rok sme si pripomenuli 50. výročie založenia univerzity a v komplexnej akreditácii obhájili naše kvality. Boli sme oprávnene zaradení do prvej kategórie v klasifikácii vysokých škôl a zotrvali v skupine univerzitných ustanovizní. Stali sme sa signatármi Magna charta universitatum v talianskej Bologni. Získali sme do vlastníctva dve kľúčové budovy (budovu LF a budovu bývalej II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky), dokončili prvú fázu rekonštrukcií v areáli na Moyzesovej totálnou obnovou inžinierskych sietí a komunikácií. V areáli na Šrobárovej ulici sa podarilo zrealizovať prestavbu a inováciu dvoch posluchární a prvého poschodia historickej budovy univerzity. Zahájili sme rekonštrukciu objektu s pôvodnou posluchárňou Lekárskej fakulty na Kostlivého ulici s cieľom jej obnovy a vybudovania priestorov centrálnej univerzitnej knižnice. A čo je mimoriadne dôležité, dostali sme sa do čela úspešných žiadateľov nenávratnej finančnej podpory z európskych štrukturálnych fondov.
Dosiahnuť vytýčené ciele možno len spoločným úsilím. Za určitý úspech možno považovať aj to, že sme zatiaľ, na rozdiel od mnohých iných, nepocítili na vlastnej koži ani dopady svetovej ekonomickej krízy. Verme, že to tak bude aj v budúcnosti, pretože pri závažných celospoločenských kataklizmách nie je ani poctivá a kvalitná práca zárukou prosperity a úspechu.
V konečnom dôsledku, keď si spočítame všetky „straty a nálezy“, je treba objektívne povedať, že odchádzajúci rok bol pre našu univerzitu mimoriadne úspešný. Stál veľa námahy, ale stálo to za to.
Prajem Vám krásne Vianoce, pokojné a milostiplné, aby ste v kruhu svojich najbližších prežili tieto sviatky hlavne v kľude a pohode.
 
 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ


 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011