UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výstava Centier excelentnosti vo výskume a vývoji

V dňoch 5. – 8. novembra 2009 zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovali činnosť Centier excelentnosti UPJŠ na výstave, ktorá sa uskutočnila v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

 ► Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO)Centrum ...
 ► Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového 
     a mozgového infarktu (CEVA)
 ► Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (Extrem)
 ► Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (CaKS)
 ► Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
 ► Centrum  kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia

Univerzita svojou účasťou na výstave Centier excelentnosti podporila ciele Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky a potvrdila potrebu informovať o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti a o výsledkoch vedy a techniky.

Centrá excelentnosti na UPJŠ v rámci štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Výskum a vývoj
 


Posledná aktualizácia: 12.05.2011