UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam schválených žiadostí Centier excelentnosti v rámci výzvy ŠF EU OP VaV

Dňa 16.12.2008 bol zverejnený zoznam schválených žiadostí Centier excelentnosti v rámci výzvy ŠF EU OP VaV.
 

UPJŠ ako žiadateľ uspela so 4 projektami: 

  • Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu SEPO
  • Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
  • Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií a materiálov v extrémnych podmienkach
  • CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
     

V dvoch centrách je UPJŠ partner:

  • Ústav materiálového výskumu SAV
  • Astronomický ústav SAV

Podrobnosti a ďalšie informácie poskytne Projektová administrácia UPJŠ.


Všetkým hlavným riešiteľom a jednotlivým úspešným kolektívom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov pri implementácií jednotlivých projektov.

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010