UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Odhalenie pamätnej tabule Věry Medveďovej

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si dňa 16. novembra 2011 uctila pamiatku Mgr. Věry Medveďovej. Členovia vedenia univerzity sa spolu s ostatnými prítomnými zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule tejto osobnosti - priekopníčky džezgymnastiky, aerobiku a zdravotného cvičenia so seniormi na východnom Slovensku. Úvodné slová prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. vystriedali myšlienky doc. PhDr. I. Šulca, CSc.  a celkovú pietnu atmosféru zavŕšili dojímavé spomienky Tomáša, syna V. Medveďovej.

Pamätnú tabuľu, umiestnenú pri vstupe do telocvične T2 v areáli Šrobárova slávnostne odhalil rektor UPJŠ, pán profesor Mirossay.

Pietne myšlienky


Posledná aktualizácia: 12.04.2012