UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informačné vzdelávanie v podmienkach vysokých škôl

Slovenská asociácia knižníc, v ktorej zastúpenie má Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, vydala zaujímavú publikáciu z oblasti informačného vzdelávania pod názvom "Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl". Publikácia v elektronickej podobe je zverejnená na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc http://www.sakba.sk/.

Posledná aktualizácia: 04.02.2013