UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal veľvyslanca Kórejskej republiky

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach prijal dňa 30. mája  2011 na pôde rektorátu našej univerzity Jeho Excelenciu pána Seok Soong Seo, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku.

Pán rektor v spoločnosti ostatných zástupcov UPJŠ prerokoval s pánom veľvyslancom otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života. Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej republike a v zahraničí, výsledkami úspešnej činnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Pán veľvyslanec sa živo zaujímal o rozvojové a investičné zámery.

Návštevu kórejskej delegácie na našej alma amter sprevádzali zástupcovia Slovenskej organizácie pre rozvoj investícií a obchodu (pani Andrea Gulová, zástupkyňa generálneho riaditeľa agentúry SARIO, pani Miroslava Hospodárová a pani Timea Balážová, projektové manažérky agentúry SARIO).

Kórejskú delegáciu pána veľvyslanca zastupovali pán June-byoung Park, prvý tajomník veľvyslanectva Kórejskej republiky, pán  Hyung-Shik Jung, generálny riaditeľ Kórejskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu v Českej republike (Korea Trade Investment Promotion agency – KOTRA), pán Bumshik Bae, senior vice prezident/vedúci Kórejskej divízie v Strednej a Východnej Európe Raiffeisen Bank International, pán Woojin Kam, riaditeľ divízie KICPA/AICPA Deloitte Tax k.s., pán Byung Sung Park, právnik ULC Čarnogurský – kórejské projekty.

 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013