UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno

Rektor

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 

u d e ľ u j e

študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

R E K T O R S K É
V O Ľ N O


pri príležitosti veľkonočných sviatkov
 

dňa 26. apríla 2011.

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013