UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady na UPJŠ v Košiciach

Na základe volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady (ŠIR) vyhlasuje Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach voľby do ŠIR, ktoré sa uskutočnia dňa


11. mája 2011 v čase


od 13,00 do 16,00 hod - Medická ul. 6, miestnosť 40/B (priestory ŠIR)
od 16,30 do 17,30 hod - Popradská ul. 66, miestnosť 202 (2. Poschodie)

Volebná  komisia  pre voľby do ŠIR na UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 3.5.2011 zaregistrovala nasledovné platné návrhy kandidátov na členov ŠIR:
    .
Lekárska fakulta:

 1. Andrea Hladovcová, 22 rokov, 4. ročník doktorského štúdia
 2. Kristína Palatinusová, 26 rokov, 3. ročník doktorského štúdia
 3. Alena Švabová, 22 rokov, 3. ročník doktorského štúdia
 4. Adriana Vargová, 23 rokov, 4. ročník doktorského štúdia
 5. Miroslav Vojtek, 20 rokov, 2. ročník doktorského štúdia

Prírodovedecká fakulta:

 1. Jozef Bak, 24 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 2. Katarína Gajdziková, 22 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 3. Vladimíra Hudáková, 24 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 4. Jana Kertisová, 20 rokov, 2. ročník bakalárskeho štúdia
 5. Ján Šimaľ, 25 rokov, 1. ročník magisterského štúdia

Právnická fakulta:

 1. Jaroslav Cmorej, 22 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 2. Martina Motyková, 20 rokov, 2. ročník bakalárskeho štúdia

Fakulta verejnej správy:

 1. Renáta Fecáková, 21 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 2. Bc. Mária Harvanová, 22 rokov, 1. ročník magisterského štúdia
 3. Zuzana Mesarošová, 22 rokov, 3. ročník bakalárskeho štúdia
 4. Zuzana Tutková, 21 rokov, 2. ročník bakalárskeho štúdia

Filozofická fakulta:

 1. Bc. Kristián Keda, 23 rokov, 1. ročník magisterského štúdia
 2. Zuzana Tomoryová, 21 rokov, 2. ročník bakalárskeho štúdia

Ústav telesnej výchovy a športu

 1. Juraj Oľha, 21 rokov, 2. ročník bakalárskeho štúdia

 

Oprávnený volič hlasuje osobne, preukáže sa ubytovacím preukazom, preukazom študenta – ISIC alebo vysokoškolským indexom. Spôsob hlasovania je uvedený na hlasovacom lístku.

 

 

V Košiciach, 3.5.2011 Bc. Vladimír Hardoň, v.r.
predseda volebnej komisie

                

Posledná aktualizácia: 04.02.2013