UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS


Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS na akad. rok 2011/2012 na nasledovné mobility:

- mobilita učiteľov – výučba 2011/2012

- mobilita pracovníkov vysokých škôl - školenia 2011/2012


 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012